Verzoeningsdag / Eenheid in Zuid-Afrika?

Op een mooie zonnige maandag schrijf ik jullie over de nationale feestdag; in Zuid-Afrika is de maandag een nationale vrije dag als een feestdag op een zondag valt. Je moet nationale vrije dag en nationale feestdag echter niet te groots voorstellen, want winkels etc. zijn gewoon open.. Hier geen Koningsdag tafrelen dus..

Sinds 1995 wordt elk jaar op 16 december de Day of Reconciliation (Verzoeningsdag) gevierd. De dag staat symbool voor de eenheid tussen rassen en culturen in het land, dit na de afschaffing van de Apartheid. Jammer genoeg voelt het typen van de woorden “symbool van de eenheid” toch wat dubbel. De Apartheid is afgeschaft en de zichtbare onderdrukking is voorbij, de uitwerking is echter nog duidelijk merkbaar. Zuid-Afrika is een land met een nationaal trauma waar het nog zeker niet van bekomen is. Niet alleen de onderdrukte gekleurde gemeenschap heeft een hoop te verwerken, de blanke gemeenschap die wordt aangekeken op het Apartheid regime heeft het er ook niet altijd makkelijk mee. Als buitenstaander is het bijzonder om te zien dat er weinig over gesproken wordt en dat ‘het leven gewoon door gaat’ terwijl de behoefte om erover te praten en te verwerken er wel is.

Het is bizar om te bedenken dat de Apartheid pas in 1994 officieel ten einde kwam en dat het land dus nog geen 25 jaar bezig is om zichzelf opnieuw vorm te geven. Wat mij soms raakt is dat het voelt alsof de verschillende culturen voornamelijk langs elkaar heen leven. Maar is dat niet meer dan normaal in een land waarin men 11 officiële talen en bijbehorende culturen kent..? Mooi vind ik dat de verschillende geloven (Christelijk, Joods, Islamitisch etc.) hier vredig naast elkaar leven en dat daarvoor juist respect is voor elkaar.

Cynisch kan je zeggen dat het land nog een lange weg te gaan heeft naar eenheid, “they” is een veelgebruikt woord als je praat over de politieke en culturele situatie in Zuid-Afrika (maar laten we eerlijk zijn er is niks menselijker dan dat, in Nederland is het niet anders). De ongelijkheid tussen blank en gekleurd is nog steeds duidelijk zichtbaar, corruptie is een probleem en de politieke situatie is nog verre van 100% stabiel. Dit geeft dit prachtige land echter ook deel van zijn charme; de rijke en bewogen historie en de uitwerking hiervan maakt Zuid-Afrika een ondoorgrondelijk land. Ik ben te gast, leer veel maar echt alles begrijpen zal ik niet.

%d bloggers like this: